LenteOnline!

Corona of niet, er is nog zóveel te doen!
Op alle scholen wemelt het van de activiteiten die nu uitgesteld worden of op een andere manier moeten worden ingevuld. Daarbij komt er eerder meer werk op het bord van de examencommissies, dan minder.

De trainingen van Bureau Lente gaan ook door! Deels zoals u van ons gewend bent, maar deels ook aangepast op de nieuwe situatie: Bureau Lente Online.

Onze trainingen hebben we nu omgezet in Online LIVE trainingen.

Bureau Lente gelooft in interactie als essentieel onderdeel van elk leerproces. En dat betekent dus dat we ook online niet gaan zenden maar gaan werken met specifiek voor online gebruik ontwikkelde interactieve werkvormen. Want het is nog steeds het makkelijkst om met elkaar de discussiëren als je elkaar ziet.

Maar hoe ziet zo een training er dan in de praktijk uit?

Eh … dat verschilt van groep tot groep!

Onze trainingen waren altijd al gebaseerd op maatwerk. Inspelend op de behoefte van de groep en school in kwestie. Dus elke training is anders. En nu met de ‘corona-challenge’ komt daar nog een component bij die vraagt om maximale flexibiliteit. Wij kijken dus met u wat de beste invulling is van elke training. We zien dat er veel verandert op de scholen. En daar gaan we zeker op inspelen,  op de actualiteit. En de veranderingen van dag tot dag.

Maar in grote lijnen:

 • Maatwerk-oplossingen voor elke groep.
 • Daar waar we vroeger een presentielijst hadden, een ruimte en eventueel break-out rooms, hebben we nu een groep aangemaakt in onze twee favoriete omgevingen: Zoom en Microsoft Teams.
 • Beide omgevingen bieden ons mogelijkheden tot het opzetten van ‘break-out rooms’.
 • De training heeft nog steeds dezelfde opbouw, alleen zijn sommige oefeningen aangepast. Wij waren bijvoorbeeld altijd een grote fan van de werkvorm ‘op een rij’ bij de start van de training, of een quiz in spelvorm waarbij door de ruimte moet worden gelopen. Die onderdelen hebben we nu online-proof gemaakt (laat je verrassen).
 • Omdat onze trainingen altijd al erg gericht waren op leren van elkaar, gaan we dat in elk geval handhaven. Nog steeds wordt er in groepjes gewerkt, plenair en via individuele opdrachten.
 • We kunnen nog steeds filmpjes laten zien en met elkaar daarover discussiëren.
 • We kunnen nog steeds samen een exameninstrument beoordelen. Alleen moet voorafgaand aan de training worden afgestemd hoe we ervoor zorgen dat iedereen daarbij kan. Is dat via het delen van het scherm? Krijgen de deelnemers voorafgaand materiaal opgestuurd vanuit de school? Die vragen bespreken we vooraf.
 • Nog steeds zorgen we ervoor dat de training naast leerzaam ook leuk is. De interactie tussen deelnemers staat op 1!

De platforms

Bij onze trainingen zijn we uitgekomen op twee verschillende platforms. Zoom en Microsoft Teams.

Zoom

Zoom is ons voorkeursplatform. Het is heel makkelijk in gebruik, biedt uitstekende kwaliteit van beelden, goed geschikt voor groepswerk met eigen automatische break-out mogelijkheden.
Zoom is in principe beschikbaar in elke browser en op die manier hoef je er zelfs geen software voor te installeren om mee te kunnen doen. Heel makkelijk. En zonder inbreuk op het bestaande IT-beleid van elke school. Gebruikers die wel (een heel klein beetje) software mogen en kunnen installeren, hebben een prettiger interface en nog een iets hogere kwaliteit met meer mogelijkheden. Ook op het gebied van Privacy en AVG biedt Zoom prima bescherming, waarbij ook wij als organisatoren van de meetings zo hebben ingericht dat de maximale gegevensbescherming gewaarborgd is.

Microsoft Teams

Veel scholen werken al met Microsoft Teams en/of hebben een ICT-beleid waarbij het niet is toegestaan af te wijken van de eigen interne standaardtoepassingen, zoals Teams. Voor die omgevingen hebben we eveneens online trainingen opgezet, die net weer iets anders werken dan die op Zoom, maar voor ervaren Teams-gebruikers zal dat geen probleem zijn.

Deze week zijn we intern nog bezig met het opzetten en inrichten van de trainingen, en op 3 april geven we daadwerkelijk de eerste Lente Online training.

The proof of the pudding…

Om er nu achter te komen of zulke online trainingen inderdaad in staat zijn uw trainingsbehoeftes goed in te vullen, moet u het gewoon eens ervaren. We zetten daarom graag eens een kosteloze pilot-training voor u op!  Dus blijf niet wachten tot alle restricties weer zijn opgeheven. U kunt nu met ons online verder! Interesse of vragen? Bel of mail ons!

Workshop Duik in de wet- en regelgeving, voor examencommissie ROC Friese Poort

Hoe zit het ook alweer met vrijstellingen voor generieke examenonderdelen, hoe stellen we de exameninstrumenten voor keuzedelen vast? Hoe lang blijven vrijstellingen geldig? Moeten we alle instellingsexamens vaststellen? Of kunnen we dat meer steekproefsgewijs aanpakken?’

Vragen die je, als je ze zo voor je krijgt, niet altijd een, twee, drie weet te beantwoorden. Als lid van de examencommissie moet je je kennis regelmatig bijhouden om te weten wat er speelt om je taak goed te kunnen uitoefenen. En zeker zo belangrijk is dat je dat, als leden van een examencommissie, binnen je hele school ook nog eens eenduidig aanpakt.

Bureau Lente heeft onlangs voor ROC Friese Poort een praktische workshop georganiseerd om de kennis van wet- en regelgeving voor examencommissies op te frissen.

Examencommissies

ROC Friese Poort verzorgt voor circa 15.000 studenten beroepsonderwijs verdeelt over 13 domeinen. Alle activiteiten worden verzorgd vanuit vestigingen in Dokkum, Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Sneek en Urk. ROC Friese Poort beschikt over een gedegen examenorganisatie en de processen zijn op orde. Betrokkenen weten wat er van hen verwacht wordt en de kennis over examinering en de betrokkenheid van de teams bij examinering is de afgelopen tijd sterk toegenomen.

Kwaliteitscultuur

Voor ROC Friese Poort is versterken van de kwaliteitscultuur een belangrijk aandachtspunt. Kwaliteitscultuur gaat over de houding van mensen ten aanzien van kwaliteit en het werken aan kwaliteitsverbetering. Door open en transparant te spreken over kwaliteit zorg je ervoor dat je in beeld hebt wat goed gaat, en merk je knelpunten en risico’s eerder op.

Dat ROC Friese Poort dit goed doet blijkt wel uit de resultaten van een bezoek van de Onderwijsinspectie in 2018: ‘De examencommissie borgt een voldoende deugdelijke examinering en diplomering. Daarbij functioneert zij voldoende deskundig en onafhankelijk’.

Zo’n mooi resultaat krijg je alleen als je er aan blijft werken. Vandaar de vraag van ROC Friese Poort aan Bureau Lente om een workshop te verzorgen tijdens een studiemiddag voor leden van examencommissies. Spelenderwijs zijn we met de examencommissieleden van verschillende domeinen eerst in de wet- en regelgeving gedoken om daarna met de veelal eigen casuïstiek aan de slag te gaan.

De casuïstiek richtte zich op de kwaliteitsborging rondom afname en beoordeling, diplomadossier, exameninstrumenten, deskundigheid examenfunctionarissen, en uitvoerende taken zoals aangepaste examinering  en vrijstellingen.

Uit de terugkoppeling van de workshop bleek dat de korte intensieve sessie zijn vruchten had afgeworpen. Ten aanzien van de meerwaarde mochten we noteren:

 • ‘Het is erg waardevol om over examineringszaken met andere vestigingen te praten.’
 • ‘Leuke werkvorm om aan de slag te gaan met wet- en regelgeving’
 • ‘Goed om via intervisie en het delen van casuïstiek je meer bewust te worden van je taak’ 

Time flies when your having fun!

Bureau Lente wenst iedereen een leerzaam 2020!

Time flies when you’re having fun! Bureau Lente is inmiddels al ruim een jaar actief als onderwijskundig adviesbureau, gespecialiseerd in Toetsing en Examinering. We richten ons op professionals die werkzaam zijn binnen het HBO en MBO. Het afgelopen jaar mochten we voor 18 verschillende onderwijsinstellingen aan de slag gaan en daar zijn we daar zijn we supertrots op!

Wat deden we dan zoal in 2019?

 • Examencommissies trainen en helpen met vertrouwen hun taak uit te voeren
 • Trainen van Assessoren gericht op observaties en eindgesprekken
 • Trainingen voor Vaststellers
 • Trainingen voor Constructeurs
 • Training Opstellen en vaststellen van examenopdrachten voor docenten
 • Masterclass Kalibreren om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te verhogen
 • BKE- en SKE-trajecten in het HBO
 • Certificeringstrajecten in het MBO en HBO
 • Workshop First Dates tijdens het NVE-congres, gericht op examencommissies
 • Workshop Duik in de wet- en regelgeving en Risicogericht Toezicht
 • Ontwikkelen Taalexamens Engels en Nederlands
 • Ontwikkelen Handboek Examinering
 • Ontwikkelen Vaststellingslijst Exameninstrumenten
 • Advisering over inrichting examenbureaus
 • Lidmaatschap vaststelcommissie
 • En nog veel meer…

We bedanken alle klanten die met hun vertrouwen hebben gezorgd voor zo’n geweldig eerste jaar voor Bureau Lente! En we zijn van plan om er dit jaar opnieuw een heel mooi jaar van te maken!

Een keer kennismaken? Of gewoon even bijpraten? We komen graag een keer langs!

We wensen iedereen een gezond en goed 2020!

Monique Bulle en Jeanne Hup
Bureau Lente

Bureau Lente bestaat 1 jaar!

Time flies when you’re having fun!

Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat wij – Jeanne Hup en Monique Bulle – de stoute schoenen aantrokken om voor onszelf te beginnen. Bureau Lente, specialist op het gebied van onderwijsadvies, toetsing en examinering, ging een jaar geleden van start en we hebben al heel veel leuke en uitdagende projecten mogen doen voor onze klanten. Een kleine greep uit ons assortiment: updaten en digitaliseren van een Handboek Examinering, advies en ondersteuning bij het opzetten van een examenbureau, verzorgen van trainingen en certificering BKE en SKE in het hoger onderwijs, trainingen examinering voor examinatoren, examencommissies en vaststellers in het MBO, masterclasses kalibreren, en niet te vergeten onze speeddates voor examencommissieleden tijdens het NVE-congres.

De organisatie staat inmiddels als een huis en we zijn nu, na de vakantie, weer helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar!

We bedanken alle klanten die met hun vertrouwen hebben gezorgd voor zo’n geweldig eerste jaar voor Bureau Lente!

Bedankt! en we gaan er weer een heel mooi jaar van maken!