We zoeken nóg een collega!

Ben je trainer en op zoek naar afwisselend en uitdagend werk?
Lijkt het je leuk om deel uit te maken van een compact team, waarbij je toch met veel verschillende mensen aan tafel komt?

Wij zoeken ter aanvulling van ons huidige team:

Trainer Toetsing en Examinering mbo/hbo (24-32 uur)

Wat ga je doen?

Je geeft trainingen aan professionals in verschillende onderwijsinstellingen, in mbo en hbo. Je versterkt hun kennis, vaardigheden en competenties in relatie tot toetsing en examinering.

Je deelnemers zijn vaak docenten die zich moeten bekwamen in het beoordelen van studenten en, het ontwikkelen en vaststellen van examens.  

Naast trainer ben je ook adviseur. Je luistert goed naar je klanten en kunt daardoor snel en optimaal inspelen op hun behoefte. Een goede relatie met je klant is voor jou een vanzelfsprekendheid.

Wie zoeken we?

Je bent mensgericht, energiek, flexibel en kunt uitstekend zelfstandig werken. Je bent creatief en analytisch. Je kunt problemen ontrafelen en komt ook zelf met oplossingen.

Je vindt het leuk om te trainen, mensen iets te leren en in te spelen op wat er leeft in de groep. Je kunt goed luisteren naar de vraag van de klant en die omzetten in een training op maat. Want wij geloven in maatwerk. En daarom geloven onze klanten in ons. 

Je hebt ervaring als trainer en weet heel goed wat er speelt op het gebied van toetsing en examinering binnen mbo en hbo. Je opleidingsniveau is hbo of universitair.

Solliciteren?

Herken je je in dit profiel? Dan zien wij je reactie graag tegemoet!

Mail ons je cv en motivatie, onder vermelding van Trainer Toetsing en Examinering mbo/hbo. Voor vragen over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met Monique Bulle of Jeanne Hup.

Jeanne Hup 
jhup <at> bureau-lente.nl
06 28918797

Monique Bulle
mbulle <at> bureau-lente.nl
06 43370814

Bureau Lente op congres Toetsen & Examineren in het HO

Het mag weer. Congressen en bijeenkomsten waar je zelf fysiek bij mag zijn. En dat laten we ons geen twee keer zeggen!
Op 20 september verzorgt Bureau Lente een Atelier (in de ochtend) en een Inspiratiesessie (’s middags) tijdens het congres Toetsen & Examineren in het Hoger Onderwijs, in de Jaarbeurs, Utrecht.

Het congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs is al 19 jaar hét congres waar onderwijsprofessionals uit het HBO én WO elkaar ontmoeten. Een tweedaagse bijeenkomst waar wetenschap en praktijk gecombineerd worden. Luisteren en doen!

Helaas zijn in veel onderwijsketens toetsing en examinering (op afstand) nog de zwakke schakels. Aan alle onderwijsprofessionals dus de vraag: werk je ook mee aan een helder, objectief en uitgebalanceerd toetslandschap? En hoe blijf je jezelf op dit gebied ontwikkelen en sta je open voor andermans ideeën? Kom en leer hoe je studenten en collega’s kunt prikkelen, stimuleren en uitdagen om blijvend kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden.

Kom en ontmoet ons op 20 september!*

*) Helaas zijn er alleen nog een paar kaarten voor de tweede dag. De dag van onze presentaties en workshops, 20 september, is helaas al uitverkocht.  Maar voor degenen die al een kaartje hebben: tot ziens op de 20e!

Trendsconferentie ‘Motivation in digital and online learning’

Bureau Lente’s Inge Rinkje de Jager is bezig met haar Master Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Voor het vak Trends woonde zij 18 juni jongstleden de conferentie Motivation in digital and online learning bij.
Een uitgebreide recensie publiceerde zij hierover op LinkedIn. Tekening: Gerrit de Jager

Kort samengevat: Inge, nog wat opgestoken?

“Zeker! Omdat ik zelf gefascineerd ben door serious gaming en het – in mijn ogen – enorme potentieel hiervan, had ik me goed voorbereid. Naast de inhoud was ik ook heel benieuwd of, en in hoeverre spelelementen ingezet zouden worden bij deze online conferentie.”

“Het formele doel van de conferentie was het bieden van verdieping rondom het begrip motivatie, binnen zowel online als digitale leeromgevingen. Naast online-onderwijs ontwikkelt de digitale onderwijstechnologie zich namelijk ook steeds verder en biedt het docenten mogelijkheden om nieuwe leeromgevingen en leercontexten te ontwikkelen. Deze conferentie richtte zich daarom ook expliciet op het aanreiken van mogelijkheden om motivatie in digitaal onderwijs te ondersteunen, bijvoorbeeld via serious games.”

“Naast intrinsieke motivatie waren ook het ontwikkelen van serious games en het belang van spel in leeromgevingen, belangrijke thema’s. Met name die combinatie: motivatie binnen een digitale (en speelse) leeromgeving, zal toch veel docenten in het huidige COVID-tijdperk aanspreken. Immers, wat is goed digitaal lesontwerp én hoe kun je studenten zo motiveren dat ze ook profiteren van de digitale mogelijkheden?”

Keynotes
Keynote-spreker Willem-Jan Renger is hoofd van de Innovatie Studio van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en grondlegger van Ludodidactiek, een ontwerpmethode om spel en leren met elkaar te verbinden.

“Volgens Renger is de ware kracht van een educatieve game dat het op natuurlijke wijze inspeelt op de intrinsieke motivatie van leerlingen, omdat het de leerling het gevoel geeft dat hij goed is in wat hij doet en hem tegelijkertijd korte termijndoelen voorhoudt die hem nog beter kunnen maken. Renger ziet het ontwerpen van motivatie binnen onlineonderwijs daarin niet als wezenlijk anders dan binnen fysiek onderwijs.”

“Een van de onderzoeken waarin gekeken is naar de resultaten op cognitieve vaardigheden, suggereert ook dat trainen met serious games effectiever is dan met de meer traditionele instructiemethoden, dat ze leiden tot goed gestructureerde voorkennis en dat deze winst op de langere termijn behouden wordt.”

De afsluitende keynote was van Prof. dr. Rob Martens, hoogleraar aan de faculteit Onderwijskunde aan de OU, sloot de dag af met het thema ‘Wat als we spelen om te leren?’ Volgens Martens is er een relatie tussen intrinsieke motivatie en spelen, en leren we door te spelen.

“Volgens Martens hebben mensen spel net zo hard nodig als dieren. Hij maakt zich daarbij wel zorgen over het feit dat we als Nederlands koploper zijn op het gebied van gebrek aan motivatie in het onderwijs.”

Valkuil
“De inzet van serious games lijkt mooi aan te sluiten op de omschrijving die Martens van spel geeft. Bijvoorbeeld, dat een spel spannend of meeslepend moet zijn, dat de speler autonomie ervaart, je het samen kan doen, je kan onderhandelen over de regels en er een sportieve tweestrijd kan zijn. Maar hij waarschuwt ook voor de valkuil van gamification, namelijk dat de belangrijkste voorwaarde van spel is, dat het niet verplicht moet zijn. Spel is allereerst en bovenal een vrije handeling. Bevolen spel is geen spel meer, zegt hij. En gamification heeft als onderdeel van lesmateriaal uiteraard wel een verplichtend karakter.”

“De bevlogenheid waarmee Martens spreekt, is aanstekelijk. Zijn inzichten zijn inspirerend en voelen aan als ‘logisch’. Tegelijkertijd is het onderwijs in Nederland vrij traditioneel en is het voor onderwijzenden vaak lastig om uit bepaalde denkpatronen te stappen. Dat merk ik zelf wanneer ik docententeams begeleid in het invoeren van programmatisch toetsen, wat ook een andere mindset vraagt.”

Intrinsieke motivatie
“De gemene deler in alle presentaties was het belang van intrinsieke motivatie, wat alle sprekers benadrukten. Daarmee was een duidelijke samenhang in de onderwerpen van de dag te zien. Alle sprekers gaven concrete voorbeelden hoe motivatie gestimuleerd kan worden, waarbij ze allen de begrippen autonomie, competentie en verbondenheid aanstippen.”

“Mijn ervaring van autonomie was tijdens deze conferentie vooral aanwezig doordat ik keuzevrijheid had en er bewust voor gekozen heb iets te willen leren die dag. De sprekers hebben hier zeker geen afbreuk aan gedaan, want hun informatie heeft mij weer meer verschillende denkrichtingen gegeven waarmee ik diepgaander kan leren, maar actief en expliciet stimuleren van autonomie heb ik bij geen van de sprekers ervaren.”

“Als het doel is te spreken over spel en games, had gekozen kunnen worden voor een structuur waarin deze elementen explicieter getoond worden. Met andere woorden, het congruente teach what you preach-principe miste ik soms in deze conferentie.”

“Mijn belangrijkste lesson learned is misschien daarom ook wel dat het (voor mij) belangrijk is dat ik theorie ook zelf kan toepassen. Op die manier haal ik veel meer voldoening uit een conferentie én heb ik het idee (al zal de tijd dat uitwijzen) dat de gedeelde informatie meer beklijft.”

De Staat van de Examencommissie

De examencommissie is verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van examinering/toetsing en zorgt ervoor dat de waarde van het examen altijd onbetwist is. 

Bureau Lente traint en begeleidt veel examencommissies, in zowel het hoger onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. Daarbij valt ons op dat bij elke school of opleiding de examencommissie op eigen wijze omgaat met hun taken en verantwoordelijkheden. 
Het lijkt ons interessant om te kijken waarin de diverse examencommissies verschillen en waarin ze juist overeenkomen. Is er een gemene deler te herkennen? Zijn er trends en ontwikkelingen? 

Om hiervan een globaal overzichtsbeeld te krijgen doen wij een kort onderzoek bij zoveel mogelijk onderwijsinstellingen in het hbo en mbo. 

Help ons om de Staat van de Examencommissie 2021 in beeld te brengen. Dit kan door het beantwoorden van een korte vragenlijst waarvan de antwoorden 100% vertrouwelijk en geanonimiseerd zullen worden verwerkt. Desgewenst kunt u uw gegevens laten vergelijken met het gemiddelde. 

De geaggregeerde uitkomsten van dit onderzoek publiceren we op de deze website .

Het beantwoorden van de vragenlijst kost niet meer dan 10 minuten. 

Alvast bedankt! 

Bureau Lente’s PubQuiz!

Wat is een festival zonder een plek om even te chillen?

En we hebben het dan natuurlijk over het grote
Festival Leren van Toetsen 2021
4 juni @ 09:00 – 17:00, en ook nog eens GRATIS 😉

Kom even bij ons zitten en geef je benen rust.
Even relaxen in ’t virtuele zonnetje!
Welkom op Bureau Lente’s Toets-terras!
Voor een moment van bezinning en ontspanning.

En als je er dan toch bent: doe dan ook meteen even mee met onze gezellige PubQuiz!
Want wat weet je nu eigenlijk al van toetsen?
En hoe verhoudt jouw kennis zich tot die van je collega’s?

Dat kom je allemaal te weten door samen met onze andere terrasbezoekers mee te doen met onze leuke en leerzame Toetstest. Of Testtoets. Wat jij wil.

We spelen de quiz op twee vaste momenten in de Activiteitenroom. Je speelt niet alleen voor de eer en eeuwige roem: elke ronde maak je kans op een fraaie hoofdprijs

We zien je graag om 12.15 uur en/of 16.00 uur!

En tussendoor kun je natuurlijk ook steeds binnenvallen op ons terras op het Netwerkplein.

Om kennis te maken of bij te praten.
Wel even je eigen drankje meenemen 😉

Toets ziens!

Inge, Jeanne en Monique

Online-training CGI: 14 en 15 juni

Gaan de beoordelaars binnenkort aan de slag met het afnemen van een CGI? Of wil je als beoordelaar je CGI-kennis snel bijwerken en aanpassen aan de huidige situatie?

Op 14 en 15 juni organiseert Bureau Lente een open online training in het afnemen van CGI’s.
Kosten voor 2 dagdelen: 450 euro per persoon.

Inschrijven kan nu!

Wat ga je als beoordelaar doen?
Tijdens twee sessies van 3 uur geven we je inzicht in alle ins en outs van het CGI. Hoe bereid je je voor? Waar let je op en hoe zorg je ervoor dat je gesprek gestructureerd verloopt en je niets overslaat? Welke vragen stel je, op welke manier zonder het gesprek te veel te sturen en de uitkomst te beïnvloeden?

Tijdens de training zorgen we ervoor dat er afwisseling is tussen theorie, casuïstiek, discussie en het oefenen van gespreksvaardigheden. De training heeft een interactief karakter waarbij diverse werkvormen worden afgewisseld, zowel plenair als in kleinere groepjes. Je stelt een vragenlijst op passend bij de beoordelingscriteria van het beoordelingsmodel. Daarna oefen je onder meer gesprekstechnieken als LSD en STARR tijdens het afnemen van het eindgesprek en het beoordelen van een kandidaat.

Wat levert het op?
Na afronding van deze online training CGI heb je als deelnemer:

  • de vaardigheid ontwikkeld om via het stellen van geschikte vragen en verschillende gesprekstechnieken, je kandidaten via een CGI te beoordelen.
  • inzicht in hoe je het eindgesprek als onderdeel van je eigen examen zo betrouwbaar en valide mogelijk kunt uitvoeren.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor mbo-docenten en praktijkbeoordelaars met ervaring in examinering, die hun kennis en vaardigheden op het gebied van CGI willen aanscherpen of opfrissen.

Zoals al onze trainingen zijn ook de online trainingen CGI op maat gemaakt voor beoordelaars en teams en gericht op de specifieke onderwijsvraag.

Overige informatie

  • Groepsgrootte: 4-12 personen
  • Certificaat (bewijs van deelname)
  • Geschikt voor startende en gevorderde assessoren
  • 14 juni en 15 juni 2021
  • Twee sessies, van 9:00 tot 12:00 uur
  • Microsoft Teams
  • Kosten: 450 euro p.p.