Hogescholen ook voor BDB naar Bureau Lente

Iemand die docent wil worden op een hbo hoeft geen specifieke onderwijsbevoegdheid te hebben om hier aan de slag te gaan. Wél moet die persoon dan bereid zijn om de zogeheten Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) te behalen.

Deze BDB is als protocol vastgesteld door de Vereniging Hogescholen en omvat specifieke bekwaamheidseisen voor docenten in het hbo. Omdat dit protocol door alle hogescholen gezamenlijk is opgesteld, wordt een opleiding en certificering BDB ook op andere hogescholen erkend.

Vaak volgen beginnende docenten hiervoor een opleiding of training in de eerste jaren van hun contract, gefaciliteerd door de betreffende hogeschool. Op elke hogeschool wordt dit weer anders ingevuld en Bureau Lente wordt steeds vaker gevraagd om naast de BKE ook de BDB te verzorgen.

Vakmanschap
BDB en BKE (Basis Kwalificatie Examinering) kunnen los van elkaar gezien worden maar vaak is BKE ook geïntegreerd in de BDB. Nieuwe mensen moeten zowel BDB als BKE doen. De lengte van zo’n traject is naar onze mening sterk afhankelijk van de specifieke leerdoelen van ieder individu.

Onze insteek is altijd: waar sta je nu als docent en waarop wil of moet je je dan nog verder ontwikkelen? En hoe ga je dat dan aantonen?

Door uit te gaan van de persoonlijke leerbehoeftes kunnen we gericht meerwaarde bieden op datgene dat ze al doen en kunnen.

Van de BDB en de BKE staan de leeruitkomsten vast, maar hoe je daar wilt komen dat is aan de school. Wij bespreken die wensen met de school en komen met een passend plan van aanpak. Wij willen zo dicht mogelijk op de dagelijkse praktijk van de docenten zitten om zo direct aan te sluiten bij hun eigen kennis, kunde, leerdoelen en ontwikkelvragen. Onlangs hebben we bij een hogeschool in een traject van een half jaar en twaalf bijeenkomsten een groep begeleid naar een certificering voor zowel BDB als BKE.

Meer weten over onze BDB en BKE-aanpak in het hbo? Neem contact op met mbulle@bureau-lente.nl

Nieuwe Training: Effectief Feedback Geven

Het geven van feedback is een veelbesproken onderwerp in zowel het hoger onderwijs als in het mbo. Zo verzorgt Lia Voerman, lector didactiek & expert didactisch coachen, specifiek een keynote over feedback, tijdens het komende congres Toetsen en Examineren in het mbo, op 14 december a.s. Voor Bureau Lente staat het belang van goede feedback ook als een paal boven water. Daarom bieden we nu een training Effectief Feedback Geven.

Leerbevorderende feedback
Wil je dat leerlingen ook iets leren van toetsen, dan is goede feedback belangrijk. Maar hoe geef je zulke leerbevorderende feedback?  Dat is nog niet zo eenvoudig.

Studenten vinden de gegeven feedback vaak onvoldoende of niet het type feedback dat ze verwachtten. Dit terwijl docenten het gevoel hebben dat ze juist veel moeite en tijd steken in het geven van feedback en studenten er onvoldoende gebruik van maken. Om hier verandering in te brengen, is het van belang anders naar feedback te kijken. Het doel van feedback is om het leren van studenten constant te stimuleren. Feedback is meer dan opmerkingen maken over het werk dat studenten gedaan hebben, in de hoop dat de student met deze opmerkingen aan de slag gaat.

Een Studentgerichte Benadering
Voor ervaren en beginnende docenten die echt resultaat willen behalen met het geven van feedback heeft Bureau Lente nu de training Effectief Feedback Geven ontwikkeld.

In deze training herkaderen we feedback. Van feedback als product naar feedback als proces, waarbij studenten actief betrokken zijn bij het zoeken, verwerken en gebruiken van feedback.

Studenten leren niet door ze enkel feedback te geven, zelfs niet als je het herhaaldelijk op de meest vriendelijk mogelijke manier meedeelt. Het geven én ontvangen van feedback is meer dan een product in de vorm van ingevulde formulieren. Feedback is een proces en met de juiste inrichting van dit proces komt het zweet op de rug van de stúdent in plaats van op die van de dócent te staan.

Tijdens de training onderzoeken we hoe de effecten van feedback het beste gefaciliteerd kunnen worden. Deze training biedt praktische handvatten over het geven van effectieve feedback en waar de grootste impact op het leren van studenten kan worden bereikt.

Aandachtspunten hierbij zijn onder meer: het ontwikkelen van feedbackgeletterdheid van studenten, stimuleren van betrokkenheid van studenten bij het eigen leerproces, de dialoog in het feedbackproces, het implementeren van ‘peer feedback’ en het inrichten van het feedbackproces voor meerdere studenten/groepen.

Workshop op 14 december
Voor iedereen die wel een voorproefje van deze training wil, organiseren we tijdens het mbo-congres op 14 december de sessie Effectief Feedback Geven aan Studenten

In deze workshop geven we praktische handvatten om een effectief feedbackproces in te richten. We kantelen feedback van iets dat docenten doen, naar een proces waarbij studenten actief worden betrokken bij het zoeken, verwerken en vooral gebruiken van feedback.

Voor meer informatie, mail ons op info@bureau-lente.nl

Geslaagd congres Toetsen & Examineren in het HO

Op 20 september verzorgde Bureau Lente een Atelier en een Inspiratiesessie tijdens het congres Toetsen & Examineren in het Hoger Onderwijs.

Een congres met zo’n 250 bezoekers. Dat hadden we al heel lang niet meer meegemaakt! In het begin was het wel even wennen maar al snel bleek hoezeer we dit gemist hadden met z’n allen.

“Zó leuk om oude bekenden weer in levenden lijve te zien, en ook nog eens meer dan alleen een pratend hoofd”, zegt Monique Bulle. “In de wandelgangen hoorden we ook dat het voor sprekers best weer even spannend was om voor een echte fysieke groep te staan. Maar ook daar leek iedereen zich weer heel snel als een vis in het water te voelen.”

De eerst dag was echt ‘de dag van Bureau Lente’. In de ochtend verzorgden Erika Rob, van de Haagse Hogeschool, en Inge de Jager van Bureau Lente samen een workshop over inclusief toetsen. Zij brachten met de deelnemers in kaart wat je kunt doen in je toetsontwerp, de toetsafname en het beoordelen van toetsen om toetsen geschikt te maken voor álle studenten. Organisator SBO vroeg hen vervolgens ook hierover te spreken in een podcast. Zodra deze verschijnt zullen we hem zeker hier delen.

In de middag verzorgden Jeanne Hup en Monique Bulle een inspiratiesessie voor toetscommissies.  De positie van de toetscommissie in de organisatie en de consequenties voor het onderscheid tussen ‘borgen’ en ‘zorgen’ voor de toetscommissie, maakte veel discussie los.

Verschil mbo en hbo

Op het mbo waar Bureau Lente ook heel actief is, zijn deze functies vaak duidelijk gescheiden. In het hbo is dat op veel plaatsen minder helder. “De uitvoerende en controlerende activiteiten blijken nog wel eens in elkaar over te lopen, en tijdens de inspiratiesessie was dit een hot topic”, zegt Jeanne Hup. Eigenlijk was de tijd te kort maar geïnspireerd en met stof tot nadenken, gingen de deelnemers weer weg.

“Het was leuk te zien dat ontwikkelingen als  formatief handelen en programmatisch toetsen in het HBO echt aandacht krijgt. Nu is het HBO anders georganiseerd als het gaat om toetsing dus is het belangrijk om te zoeken naar een goede oplossing om én te toetsen én te verweven met het onderwijs. In het MBO, waar alles nog meer hangt op examineren aan het eind van de opleiding, zien we ook een verschuiving naar het op een andere manier verantwoorden van het diplomabesluit. Daar staan deze thema’s dus nog in de kinderschoenen. Als Bureau Lente werken we in beide omgevingen hetgeen ons het voordeel geeft dat we de best practices van beide omgeving kunnen combineren en zo onze klanten in zowel mbo als hbo verder kunnen helpen.”

“Op de tweede dag had Bureau Lente geen specifieke rol, anders dan de klassieke seminar-rollen: netwerken en bijwonen van presentaties en workshops. Het Atelier van Frits van Oosterom, een pleidooi voor mondeling toetsen, bleek een goede keuze, evenals de Inspiratiesessie over programmatisch toetsen binnen één module. Ook de keynotes aan het begin en het einde van de dag sloten goed bij onze interesses aan”, vervolgt Inge de Jager.

“Wat ik leuk vind aan dit soort congressen, is dat ik door naar presentaties van anderen te luisteren, heel associatief ga denken. Een interessante quote kan bij mij heel veel in beweging zetten aan nieuwe ingevingen voor bestaande of nieuwe trainingen. Een klein beetje input kan dan al snel veel creativiteit losmaken”, besluit Inge. “Dit kan om ideeën gaan die heel direct aansluiten bij de inhoud van zo’n sessie, maar ook helemaal van het pad af kunnen dwalen, en toch heel inspirerend zijn. Dat maakt dit soort congressen voor mij heel waardevol.”

Dit HO-congres smaakt naar meer: we kijken dus met plezier uit naar het MBO congres over toetsen en examineren, op 14 december, waar we als Bureau Lente ook weer actief zullen zijn!

We zoeken nóg een collega!

Ben je trainer en op zoek naar afwisselend en uitdagend werk?
Lijkt het je leuk om deel uit te maken van een compact team, waarbij je toch met veel verschillende mensen aan tafel komt?

Wij zoeken ter aanvulling van ons huidige team:

Trainer Toetsing en Examinering mbo/hbo (24-32 uur)

Wat ga je doen?

Je geeft trainingen aan professionals in verschillende onderwijsinstellingen, in mbo en hbo. Je versterkt hun kennis, vaardigheden en competenties in relatie tot toetsing en examinering.

Je deelnemers zijn vaak docenten die zich moeten bekwamen in het beoordelen van studenten en, het ontwikkelen en vaststellen van examens.  

Naast trainer ben je ook adviseur. Je luistert goed naar je klanten en kunt daardoor snel en optimaal inspelen op hun behoefte. Een goede relatie met je klant is voor jou een vanzelfsprekendheid.

Wie zoeken we?

Je bent mensgericht, energiek, flexibel en kunt uitstekend zelfstandig werken. Je bent creatief en analytisch. Je kunt problemen ontrafelen en komt ook zelf met oplossingen.

Je vindt het leuk om te trainen, mensen iets te leren en in te spelen op wat er leeft in de groep. Je kunt goed luisteren naar de vraag van de klant en die omzetten in een training op maat. Want wij geloven in maatwerk. En daarom geloven onze klanten in ons. 

Je hebt ervaring als trainer en weet heel goed wat er speelt op het gebied van toetsing en examinering binnen mbo en hbo. Je opleidingsniveau is hbo of universitair.

Solliciteren?

Herken je je in dit profiel? Dan zien wij je reactie graag tegemoet!

Mail ons je cv en motivatie, onder vermelding van Trainer Toetsing en Examinering mbo/hbo. Voor vragen over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met Monique Bulle of Jeanne Hup.

Jeanne Hup 
jhup <at> bureau-lente.nl
06 28918797

Monique Bulle
mbulle <at> bureau-lente.nl
06 43370814

Onderzoekskader MBO 2021: van Examinering en Diplomering naar Borging en Afsluiting

Het is zover: per 1 augustus is de Onderwijsinspectie voor het mbo overgestapt van Onderzoekskader 2017 naar Onderzoekskader 2021. Een van de meest in het oog springende veranderingen is die in de gehanteerde terminologie. We gaan van Examinering en Diplomering (ED1, 2 en 3) naar Borging en Afsluiting (BA1 en 2). Maar zijn dan alleen de labels veranderd?

Kwaliteit uitbouwen
Inspecteur-generaal van het Onderwijs, Alida Oppers zegt: ‘Besturen zijn al lange tijd verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Die verantwoordelijkheid wordt nu verder uitgewerkt. Ook hebben we een duidelijker onderscheid gemaakt tussen onze opdracht om enerzijds de onderwijskwaliteit te waarborgen en aan de andere kant besturen te stimuleren om de kwaliteit verder uit te bouwen. Dat eerste doen we op basis van wettelijke eisen, bij het tweede gaan we uit van de eigen ambities van het bestuur.’

Die ambities spelen een belangrijke rol en besturen zullen daar ook op afgerekend worden. Het onderwijstoezicht heeft daarbij twee doelen: waarborgen dat alle leerlingen en studenten in Nederland onderwijs van voldoende niveau krijgen, en stimuleren dat het onderwijs beter wordt waar dat nodig is.

  • Maar wat betekent het bijgestelde kader voor de examencommissies en onderwijsteams?
  • Hoe borgen we de kwaliteit van bewijzen?
  • Hoe moet je als examencommissie evalueren?
  • Hoe zien examencommissies toe op opvolging van verbeteracties? 
  • Wat betekent dit voor de onderlinge relaties van teams, examencommissies en bestuur/directie?

In de basisomschrijving van de gestelde eisen zien we natuurlijk veel herkenbare elementen terug:

BA1. Borging Diplomering

BA2 .Afsluiting

Aangepaste trainingen
De doelstellingen zijn ambitieus, en we zien als Bureau Lente zeker kansen om hiermee ook examencommissies en onderwijsteams verder te professionaliseren. We vinden het een positieve ontwikkeling dat teams nu ook andersoortige bewijzen, bijvoorbeeld opgedaan in de beroepspraktijk of het onderwijs, mogen meenemen voor de diplomering.

De teams moeten dan wel goed nagaan of de bewijzen valide, betrouwbaar en transparant zijn, dus voldoen aan de kwaliteitseisen. Hier gaat het dan om de nieuwe term Afsluiting. De Examencommissies op hun beurt moeten goed bedenken hoe ze dit zorgvuldig en verantwoord moeten borgen. De taak voor de examencommissie blijft gelukkig deugdelijke borging van de kwaliteit van diplomering en examinering.

Ook het uiteindelijke doel van examinering en diplomering blijft ongewijzigd: met het onderwijsteam en de examencommissie ervoor zorgen dat studenten kunnen afsluiten met een waardevol diploma.  Hoe het gewijzigde kader precies zal uitpakken zullen we in de praktijk moeten zien. Wij zijn er al volop mee bezig en hebben daar in onze trainingen en begeleiding van zowel examencommissies als onderwijsteams ook extra ruimte voor ingebouwd.

Bureau Lente op congres Toetsen & Examineren in het HO

Het mag weer. Congressen en bijeenkomsten waar je zelf fysiek bij mag zijn. En dat laten we ons geen twee keer zeggen!
Op 20 september verzorgt Bureau Lente een Atelier (in de ochtend) en een Inspiratiesessie (’s middags) tijdens het congres Toetsen & Examineren in het Hoger Onderwijs, in de Jaarbeurs, Utrecht.

Het congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs is al 19 jaar hét congres waar onderwijsprofessionals uit het HBO én WO elkaar ontmoeten. Een tweedaagse bijeenkomst waar wetenschap en praktijk gecombineerd worden. Luisteren en doen!

Helaas zijn in veel onderwijsketens toetsing en examinering (op afstand) nog de zwakke schakels. Aan alle onderwijsprofessionals dus de vraag: werk je ook mee aan een helder, objectief en uitgebalanceerd toetslandschap? En hoe blijf je jezelf op dit gebied ontwikkelen en sta je open voor andermans ideeën? Kom en leer hoe je studenten en collega’s kunt prikkelen, stimuleren en uitdagen om blijvend kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden.

Kom en ontmoet ons op 20 september!*

*) Helaas zijn er alleen nog een paar kaarten voor de tweede dag. De dag van onze presentaties en workshops, 20 september, is helaas al uitverkocht.  Maar voor degenen die al een kaartje hebben: tot ziens op de 20e!