Examencommissie MBO

Doelgroep

voorzitter, secretaris en leden van de examencommissie

Doel

Je leert in deze training wat de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie zijn en je  krijgt inzicht in het functioneren van je eigen examencommissie. Daarnaast krijg je tools in handen om je eigen functioneren te versterken. Na de training heb je (nog meer) grip op de uitvoerende en kwaliteitsborgende taken van jouw examencommissie.

Mogelijke onderdelen van de training

  • De examenorganisatie van jouw school en rollen hierin.
  • De kaders van jouw school en de relatie met de examencommissie.
  • De wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie.
  • De kwaliteitsborgende taken van de examencommissie.
  • De uitvoerende taken van de examencommissie.
  • Zorgen voor een evenwichtige taakverdeling binnen je examencommissie.
  • In overleg wordt deze training aangevuld met Masterclasses, verdieping van de training op specifieke onderdelen (bijvoorbeeld opzetten steekproeven, jaarplanning etc. ).

Overige informatie

  • Certificaat: bewijs van deelname