Test Blog Page

  • En dan opeens besta je vier jaar en dan denk je: ‘daar was toch iets mee?’ Inderdaad! Vier jaar geleden behaalden we als kersvers gestart bedrijf onze eerste CRKBO-registratie, waardoor we onze trainingen vrij van BTW konden aanbieden. Fijn voor onze klanten! Hoe zat het ook alweer? Het Centraal Register
  • Net als vorig jaar zijn we vanuit Bureau Lente weer actief op het congres Toetsen & Examineren in het MBO (13 en 14 december in de Jaarbeurs, Utrecht).Op beide dagen worden er op dit evenement specifieke leertracks georganiseerd. Een leertrack bestaat uit een ronde van 60 minuten en een ronde van
  • ‘Toetsen hebben een slechte naam.’ Met die ongenuanceerde uitspraak begint docent (en onderwijsexpert) Erik Meester een ronkend (en helaas ook rammelend) opiniestuk in De Volkskrant (10/11). Het stuk is niet erg zorgvuldig geschreven en na lezing weet ik nog steeds niet waar het artikel heen wil. Het punt dat Meester probeert
  • Een van onze nieuwste trainingen is BKE-Direct. Hierbij zijn training en certificering geïntegreerd. Bij BKE-Direct werken we in leerteams waarbij docenten aan hun eigen toetsen werken en al gedurende deze werkzaamheden beoordeeld en gecertificeerd worden. Afgelopen week sloten we bij Hogeschool KPZ in Zwolle het BKE-Direct traject af met het
  • In de visie van Bureau Lente kan training en certificering alleen maar tot een duurzaam resultaat leiden als de deelnemers ook daadwerkelijk aan de slag gaan met het vergroten van hun vaardigheid. Om te voldoen aan de kwaliteitseisen ten aanzien van de toetsbekwaamheid BKE moeten de deelnemers in staat zijn
  • Bij de ontwikkeling van onze nieuwe training Effectieve Feedback hebben we onder meer gebruikgemaakt van het standaardwerk van Winstone en Carless: ‘Designing Effective Feedback Processes in Higher Education: A Learning-Focused Approach’ (2019).In hun boek spreken Winstone & Carless van een oud en een nieuw feedbackparadigma. Het oude feedbackparadigma is overdrachtsgericht